RL 2017

Artikkel advent.ee-s

5.-11. juulini toimus Samlikul 23. Rajaleidjate laager, mis kandis nime EI VÕI OLLA! Laagri eesmärk, lisaks üheskoos looduses tegutsemisele, oli juhtida tähelepanu meid iga päev ümbritsevatele Jumala imedele, õpetada neid märkama ning tänumeeles vastu võtma ja kogema. Laagris osales üle 70 lapse, koos juhendajate ning vanematega oli laagrilisi ligi 120.

Laagriaja sisse mahtus viis täispikka teemapäeva – ohutuspäev, heateo päev, hingamispäev, töökodade päev ning matkapäev. Ohutuspäeval oli laagripaigas Päästeameti ennetushaagis koos tulekustuti simulaatoriga, õpiti, kuidas kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid; selle kõrval jagati teadmisi noa ja kirve kasutamise ohutuse kohta. Lisaks kõneldi veeohutusest ning lapsed tegid läbi ujumiskatse. Laagrisse toodi üheksa süsta, millega oli võimalus nädala jooksul sõitmas käia.

Heateo päeva eesmärk oli erilist tähelepanu pöörata kaaslastele – märgata ning üksteisega arvestada; õppida sõbralikult jagama, olla lahke andja.

Hingamispäeval käis Sõna jagamas Mervi. Pärastlõunal toimus jalutuskäik looduses ning kasvamine tarkuses – teadmised pandi proovile nii jalutuskäigu ajal kui hiljem Toomase juhendamisel Kuldvillakut mängides. Kuldvillaku küsimused mahtusid märksõnade „rajaleidja“, „Piibel“, „punane“, „Eesti“ ja „loodus“ alla.

Töökodade päeval oli valik rikkalik, kätt harjutada ja mõistust teritada sai kõige erinevamatel aladel – tuulelohede meisterdamisest ja näomaalingutest noaga vestmiseni; sõlmede tegemisest ja matkatarkuste omandamisest puupõletite valmistamiseni. Lapsed olid agarad õppima ning hiljem õpitut ka ellu rakendama – nimelt siirdus samal õhtul ööpäevasele metsamatkale 16-liikmeline seltskond rajaleidjaid ja juhendajaid noortejuht Mairo eestvedamisel. Metsamatk oli üks Camp Crafti märgi praktilistest ülesannetest.

Mairo: Matk läks hästi. Meil tuli ette vahvaid kohtumisi loomadega, põnevust lisas hilisõhtuste üllatuskülaliste tulek ning öörännak. Metsas olemine muudab lapsi. Nad muutuvad mitmete asjade suhtes leplikumaks ja neis avalduvad uued küljed. Nähtavale tulevad needki, mis vajavad arendamist või toetamist ja juhendajatele on see minu meelest hea teadmine. Usun, et enamik lastest soovib uuesti matkale minna.

Matkapäeval käisid matkamas kõik laagrilised. Kõnniti osaliselt Sakala tee rada nagu Carl Robert Jakobson muiste (Jakobson käis nõnda Viljandis ajalehte „Sakala“ toimetamas) – Samlikult Kurgjani ning sealt edasi mööda maalilist maastikku ja metsaradu Saeveski metsaonnini, kus üheskoos lõunatati. Kilomeetreid sai kokku kuus. Hakkajamad pistsid põske mõned metsmaasikad ja mustikadki ning eriti vaprad kõndisid teist samapalju tagasi ka.

Teisipäeval – laagri viimasel päeval – toimusid traditsioonilised rivi- ja mõõgadrilli võistlused. Esmakordselt ajaloos lõppes rividrill viigiga – esikohta jäid jagama Mirle-Merlin Järs ja Eric Richard Kogerman. Mõlemad rõõmustasid südamest, et võit taas Viljandisse läks.

Mõõgadrilli võitis Mia Mercedes Orgla, kes ütles, et talle oli suureks abiks piibliraamatute laul, mida ka laagris harjutati ja mis aitas vajalikke kirjakohti märksa hõlpsamalt üles leida. Mia lisas, et ta palvetas enne mõõgadrilli, et Taevaisa aitaks kõigel hästi korda minna.

Laagri tegi eriliseks seegi, et seltskond oli sel aastal rahvusvaheline. Rajaleidjate laagrist võtsid osa ka Tallinna III koguduse rajaleidjad; misjonär Delfred Onde oma perega ning perekond Subi tuli laagrisse koos norrakast sõbraga.

Arina (Tallinna III kogudus): Meilt osales üheksa last. Tegutsemine looduses ja loodusega kooskõlas mõjub lastele hästi. Panin tähele, et nad olid alguses üsna tagasihoidlikud ja suhtlesid pigem omavahel, kuid sõbrunesid teistega palliplatsil ja muutusid järjest julgemaks. Tore on olnud.

Evrika (Bergen): Me tulime Norrast ja just Rajaleidjate laagri pärast. Algselt plaanisime tulla kogu meie rajaleidjate grupiga, kuid läks teisiti – meiega koos on laagris üks norrakast sõber. Mul on hea meel, et lapsi on siin nii palju. Väga meeldib see koht – et on oma ja meie koguduse erinevate laagrite tarvis mõeldud. Asjad toimivad, pinget on vähe ja üldine hoiak hästi positiivne – puhkus!

Meil Bergenis tegutsevad pererajaleidjad, mis mulle meeldib. Kaasatud on pered tervikuna, toimetatakse koos. Me kohtume kuus korra ning nende kohtumiste ettevalmistus on erinevate perede vahel ära jagatud.

Delfred (Filipiinid): Meie pere nautis laagrisolemist väga. See on mõnevõrra erinev sellest, mida oleme näinud Filipiinidel, Austraalias või teistes riikides, kus oleme teeninud. Programm ja tegevused olid väga hästi läbi mõeldud, et juhtida noori jõudma ja jääma Kristuse juurde. Meil oli võimalus osa saada rikkustest, mida pakub Eestimaa loodus. Korjasime esimest korda metsmaasikaid ja mustikaid. Eesti on ilus! Oleme tänulikud, et meil oli eesõigus seda kõike kogeda ning tunneme end inspireeritult ja õnnistatult. Aitäh!

Küsisime mõnelt askeldajalt, rajaleidjalt ja nende juhendajatelt-õpetajatelt, mida nad laagrinädala jooksul on õppinud, millele kinnitust saanud ning mille eest eriliselt tänulikud.

Maarja, 13.a (Tallinn): Olen õppinud matkatarkusi ja neid matkal ka kasutanud – kuidas õigesti kotti pakkida, tuld teha, matkatoitu valmistada, kuidas mitte ära eksida. Olen palju loomi näinud – põtra, metskitsi, konni. Õppisin venekeelseid laule. Ma olen tänulik, et oli ilus ilm ja sai ujumas käia ja et meie laagris oli koos erinevaid rahvusi.

Bert, 5.a (Viljandi): Ma õppisin piiblitunnis, kas metall ujub vee peal või mitte. Sain telgis magada ja lõkkeõhtul olla. Ma tahan öelda Taevaisale aitäh selle eest, et sain sõpradega koos mängida.

Marilin, 11.a (Tartu): Õppisin paremini jalgpalli mängima ja näomaalingute töötoas näomaalinguid tegema. Ma olen tänulik sõprade eest, kellega koos laagrisse tulin või siin kohtusin.

Siim, 10.a (Rakvere): Ma olen õppinud paremini Jumalat tundma. Veel õppisin puupõletit tegema. Olen tänulik selle eest, et vihmaseid ilmasid ei olnud ja ma sain siia laagrisse tulla.

Kristiina (Tartu rajaleidjate juht): Olen õppinud nägema laste siirust. Saanud esinedes julgemaks. Harjutanud, kuidas vajadusel ülesandeid jagada, edasi delegeerida, et endale liiga ei teeks ning teised samuti tegutseda saaksid.

Olen tänulik selle eest, et saan olla osa Rajaleidjate liikumisest ja nende inimestega koos tegutseda – kogeda seda rõõmu ja kokkukasvamist. Selleni välja, et laagrinädala lõpuks lõpetame siin üksteise lauseid.

Mairo (Adventkoguduse noortetöö juht): Ma olen kinnitust saanud, et lastega suhtlemine on väga oluline ja suhtumine neisse samamoodi – sellest saab kõik alguse. Täiskasvanud on oma hoiakuga kogu aeg eeskujuks. Tänulik selle eest, et laagris oli kaasas nii palju juhendajaid ja lapsevanemaid ning nad kõik olid valmis laagri õnnestumisse panustama. Ja muidugi matka eest – nii ettevalmistuse kui ühise kogemise eest.

Jaanus-Janari (Adventkoguduse rajaleidjate ja askeldajate töö juht): Olen kinnitust saanud, et koos heade kaaslastega on kõik asjad võimalikud. Ja tänulik selle eest, et Jumal on hea.

Tõepoolest, Jumala headust, heldust, tarka juhtimist ja imesid kogesime kõik. Kindel on see, et Temal on lahendused olemas sageli enne, kui inimesed probleemistki aru saavad. „Enne kui nad hüüavad, vastan mina; kui nad alles räägivad, olen mina kuulnud!“ /Jesaja 65, 24/. Nii juhtus näiteks pühapäeval. Selgus, et Toomas, kes ühislaulmisi kitarril saatis, peab koju tagasi sõitma. Täpselt siis jõudis laagrisse kohale Meelis, kes oli hommikul muuhulgas ka kitarri autosse pakkinud, ehkki otsest vajadust selleks ei tundunud olevat. Jäi üle rõõmustada ja tänada – kõik sujus.

Aitäh lastele, kes laagrisse tulid! Aitäh kõigile, kes hoolitsesid, et laagris oleks hea ja huvitav olla! Aitäh maitsva toidu eest! Aitäh koguduseliikmetele, kes on panustanud laagripaiga korrastamisse! Aitäh Taevaisale – laagriliste ning laagripäevade üheks tervikuks sidumise, armastuse ja hoidmise eest!

Kohtumiseni järgmisel suvel – 24. Rajaleidjate laagris!