Rajaleidjad

Rajaleidjad on mõeldud lastele ja noortele vanuses 10-16.

Rajaleidjad jagunevad vanuse järgi 6 klassiks:

Rajaleidjate tõotus

Jumala armu läbi

tahan olla puhas, lahke ning õiglane,

tahan pidada rajaleidjate reegleid,

tahan olla Jumala teener ja inimeste

sõber.

Rajaleidjate laul

Rajaleidjad me kõik oleme,

Me Loojale kuulume,

Jumalale ustavalt

headust, puhtust hoiame,

Viime sõnumi maailmale,

et Tõde kõiki vabaks teeb.

Pea Jeesus, me Päästja, tuleb taas,

Viib koju sind ja mind!


Rajaleidjate moto

Kristuse armastus sunnib meid.

Rajaleidjate eesmärk

Adventkuulutuse viimine kogu maailmale selle rahvapõlve ajal.

Rajaleidjate reeglid

Rajaleidja lubab:

1. jälgida hommikvalvet

2. olla aus

3. hoolitseda oma keha eest

4. olla tasakaalukas

5. olla viisakas ja sõnakuulelik

6. korralikult käituda Jumala kojas

7. olla rõõmus

8. teha Jumala tööd

Eesti rajaleidjate logo

Eesti rajaleidjate logo värvid on inspireeritud Eesti rahvuslipu värvidest.

Kolmnurk - sarnaselt ülemaailmse rajaleidjate logoga sümboliseerib kolmainsust.

Suitsupääsuke - Eesti rahvuslind.

Maakera - oleme osa ülemaailmsest rajaleidmisest.

Eesti viida ots näitab meie asukohta maakeral.

Ülemaailmne rajaleidjate logo
Kolm külge - kolmainsus

Punane - ohverdus

Kuldne - täiuslikkus

Valge - puhtus

Sinine - ustavus

Mõõk - Piibel

Kilp - kaitse